Kurser/Licens

Höganäs sportcenter med start 7 mars 2018

Instruktör: Katrin Malwitz 
www.kmwellnessfitness.se